Asociația Română pentru Agricultură Durabilă (A.R.A.D.)

Cea mai mare bucurie și onoare ar fi dacă am reduce suferințele naturii și ale spațiului rural din România, în special degradarea solurilor și a biodiversității, intensificarea fenomenelor climatice extreme, poluarea mediului înconjurător și depopularea și sărăcia satelor din România.

În acest context, punem la dispoziție cunoștințele și priceperea noastră pentru:

 • refacerea și conservarea ecosistemelor, în special a capacității de adaptare la schimbările climatice;
 • cultivarea terenurilor, creșterea animalelor și prelucrarea și comercializarea produselor agricole și alimentare în conformitate cu normele de agricultură ecologică și integrată;
 • modernizarea localităților rurale și suburbane cu păstrarea valorilor materiale și spirituale tradiționale și respectarea normelor internaționale.

ORGANIZARE

 • Acronim: A.R.A.D.;
 • Data infiintarii: 19.10.1998, in baza legii 21/1924;
 • Tip: Organizatie Ne-guvernamentala, Apolitica, Non-profit si Interdisciplinara;
 • Scop: Promovarea Agriculturii Durabile, a principiilor și practicilor agricole eficiente economic și sănătoase pentru om și mediul înconjurător, în vederea conservării sau refacerii resurselor ecologice, economice și sociale ale agriculturii, obținerii de recolte agricole diversificate, stabile, sănătoase și la un preț de cost accesibil populației și stimulativ pentru producătorii agricoli și a modernizării localităților rurale și suburbane cu păstrarea valorilor materiale și spirituale tradiționale și respectarea normelor naționale și internaționale;
 • Certificat Fiscal (C.I.F.) No: 15940935/27.11.2003;
 • Patria Bank – sucursala București Ștefan cel Mare, IBAN: RO10CARP012100290114RO02, RO16CARP0410000290114EU02
 • Structura (departamente): Agricultura Ecologica si Agricultura Integrata;
 • Activitati statutare:
 1. cercetare – proiectare – dezvoltare pentru elaborarea și aplicarea normelor de agricultura durabila;
 2. consultanță în proiectarea agroecosistemelor zonale și locale, în spiritual protecției mediului înconjurător și al organizării de sisteme integrate de agricultură;
 3. instruirea teoretică si practică a fermierilor și a altor întreprinzători din mediul rural;
 4. publicarea de reviste, pliante, cărți și lucrări științifice și de popularizare in spiritul conservării si reabilitării valorilor naturale și culturale ale satului romanesc;

 

În mod accesoriu, asociația va putea înființa întreprinderii economice, în domeniul agricol, al prelucrării și desfacerii produselor agricole și alimentare în legătură cu obiectul asociației

Membri:

 • 14 experţi şi susţinători: cercetători, cadre didactice universitare, agronomi, horticultori, zootehnişti, economişti, studenţi etc.;
 • 15 societăţi și asociații agricole și unități comerciale care lucrează în domeniul culturilor de câmp, legumicultură , viticultură și pomicultură.

MEMBRII

COMITETUL EXECUTIV
Ion TONCEA PRESEDINTE
Gheorghe Gheorghe Vicepreședinte 1, resp. Sucursala DOBROGEA
Vasilică-Ciprian Pamfil Vicepreședinte 2, resp. Sucursala MOLDOVA
Ion Șumulan Vicepreședinte 3, resp. Sucursala BANAT – CRIȘANA
Joachin GONZALES Secretar
ALȚI MEMBRII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Aurora RANCA Responsabil viticultură și pomicultură ecologică
Daniela ALEXANDRESCU Responsabil formare profesională
Violeta SIMIONESCU Responsabil culturi de câmp ecologice
Florea BURNICHI Responsabil legumicultură ecologică
Tudor STANCIU Responsabil agricultură mixtă sau/și integrată
Gabriela MITREA Responsabil inspecție și certificare ecologică
Vladimir Adrian TONCEA Responsabil calitatea și protecția mediului înconjurător
Georgian Alex MATEI Responsabil site-u ARAD
Violeta TOMOȘOIU Responsabil relații cu presa și internaționale
COMISIA DE CENZORI
Steliana Rodino Președinte
Victor PETCU Membru și Responsabil cu protecția datelor personale
Alexandra Ionescu Membru