REALIZĂRI A.R.A.D.

În perioada 1999 – 2023, A.R.A.D. a participat la 11 proiecte de cercetare, inovare şi transfer tehnologic
 • IAIR 2000, finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă cu scopul de a instrui şi asista tehnic 140 de întreprinzători rurali din 8 judeţe: Satu Mare, Cluj, Sălaj, Maramureş, Bacău, Suceava, Olt şi Constanţa în 2000;
 • “Agricultura organică (ecologică) – o nouă oportunitate pentru cooperarea în Euroregiunea „Dunărea Inferioară (Silistra – Călăraşi)”, proiect CBC finanţat de UE, în anul 2007;
 • Impactul agronomic şi de mediu al sistemelor de agricultură organică (ecologică) din România şi Grecia, proiect bilateral desfășurat în perioada 2003-2005;
 • Sistem integrat de sprijinire a fermierilor şi a asociaţiilor de fermieri din judeţul Călăraşi pentru cultivarea durabilă a terenurilor agricole, finanţat de MAPAM şi Banca Mondială în perioada 2004-2006 ;
 • Sprijin pentru implementarea recomandărilor şi introducerea standardelor privind producţia şi produsele ecologice, precum şi măsuri pentru informarea consumatorilor din Bulgaria şi România, finanţat de direcţia „Extindere” a Comisiei Europene, în anul 2007;
 • ECOLEARNING, proiect finanţat prin programul LEONARDO DA VINCI, în perioada 2008-2010;
 • LIVESEED – Îmbunătățirea performanței agriculturii ecologice prin stimularea eforturilor de ameliorare a plantelor și a producerii semințelor ecologice în Europa, finanțat prin programul UE ”HORIZON 2020” – schema de finanțare RIA, în perioada 2017 – 2021;
 • RUBIZMO – Modele de afaceri reproductibile pentru economii rurale moderne, finanțat prin programul UE ”HORIZON 2020” – schema de finanțare RIA, în perioada 2018 – 2021;
 • GO-GRASS – Modele de afaceri circulare bazate pe iarbă pentru lanțuri valorice agroalimentare rurale, finanțat prin programul UE ”HORIZON 2020” – schema de finanțare IA, în perioada 2019 – 2023;
 • ALL-Organic – Laboratoare vii agroecologice pentru promovarea sistemelor robuste și reziliente de producție ecologică, finanțat prin programul UE ”ERANET Horizon 2020” – schema de finanțare CORE Organic Cofund, în perioada 2021 – 2024;
 • Granturi la scară mică pentru actorii privind biodiversitate din Europa de Sud-Est ”Misiunea Colectare” populații și soiuri locale (tradiționale) de cereale, legume și de pomi”, finanțat de ”Verein ARCHE NOAH (A.N.) în perioada 2023.

ALTE REALIZĂRI

 • Membru fondator:
  – Federației Naționale de Agricultură Ecologică;
  – Federației Regionale a Intreprinderilor Mici și Mijlocii Muntenia;
  – Rețelei AVALON;
  – Global Network on Organic Food System Program (OFSP).
 • (Co)organizarea si/sau participarea la simpozione internaționale de Dezvoltare Rurală si Agricultură Ecologică și de/la conferințe anuale, seminarii, mese rotunde, vizite de lucru și vizite de lucru scurtă durată;
 • Participarea la congrese, conferinte, simpozioane, seminarii nationale si internationale si la expozitiile nationale organizate de Camerele de Comert Teritoriale din judetele Constanta, Ialomita si Cluj si la targul international IndAgra si BIOFACH.