Panelul Național al Experților A.R.A.D în Dezvoltarea Rurală privind proiectul RUBIZMO

Comunicat de Presă


Asociația Română pentru Agricultură Durabilă (A.R.A.D.) a organizat în ziua de 13.04.2019, la USAMV Cluj-Napoca – Calea Mănăștur 3 – 5, în sala Bibliotecii (etaj I) din Clădirea Institutului de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei (ICHAT), prima reuniune a Panelului Național al Experților în Dezvoltare Rurală al ARAD din cadrul proiectului internațional ”Modele Multiplicabile de Afaceri pentru Economii Rurale Moderne – RUBIZMO”.

Proiectul RUBIZMO este finanțat prin programul Horizon 2020 și acordul de finanțare nr. 773621, pe perioada 01 mai 2018 – 30 aprilie 2021 și are ca scop identificarea elementelor cheie pentru dezvoltarea antreprenoriatului și a modelelor de afaceri rurale de succes, inclusiv activități emergente de succes în vederea multiplicării lor în mediul rural. Astfel, vor fi identificate modelele de afaceri multiplicabile și de interes pentru comunitățile locale privind oportunitățile ecologice, economice și sociale ce decurg din optimizarea lanțurilor valorice. Totodată, proiectul RUBIZMO va sprijini, în mod direct, crearea de locuri de muncă durabile și creșterea economică a zonelor rurale.

În acest proiect, A.R.A.D. participă ca entitate asociativă, alături de alte 15 unități partenere – universități și unități de cercetare, inovare și dezvoltare și de știința comunicării, societăți de proiectare modele de afaceri, de mediu și de consultanță, clustere și cooperative agricole din Suedia, Danemarca, Germania, Belgia, Spania, Portugalia, Italia, Irlanda, Polonia și Franța.
Experții A.R.A.D. oferă sprijin pentru analiza și evaluarea modelelor de afaceri rurale. În plus, entitățile de cercetare-dezvoltare, asociațiile, societățile, experții și membrii PAN-elului ARAD vor fi implicate în analiza, aprobarea și difuzarea setului de instrumente rezultate din proiectul RUBIZMO.
La această primă reuniune a Panelului Național al Experților A.R.A.D. în Dezvoltarea Rurală au participat membrii Panelului, reprezentanții gazdei întrunirii, o parte a grupului de cercetători ARAD și reprezentanții GAL-urilor din Județul Cluj care au răspuns, cu multă responsabilitate, la chestionarul RUBIZMO și au fost prezentate, discutate și aprobate:
1. Scopul, obiectivele, durata și activitățile proiectului RUBIZMO;
2. Primele rezultate obținute la temele de cercetare care au termen de finalizare 30.04.2019:
– Proiecte de dezvoltare rurală investigate și modele de afaceri rurale din România;
– Rezultatele sondajului privind problemele de mediu, economice și sociale ale mediului rural;
– Hotspoturile antreprenoriale rurale din Regiunile de Dezvoltare Nord – Est și de Sud – Est;
– Particularitățile Bibliotecii virtuale rurale și ale Academiei Europene de Dezvoltare Rurală.

ro_RO
en_US