CERERE DE ÎNSCRIERE

Membrii Asociaţiei Române pentru Agricultură Durabilă (A.R.A.D.) sunt persoane fizice şi juridice (fundaţii, asociaţii, societăţi comerciale, asociaţii agricole şi alte organizaţii neguvernamentale sau guvernamentale), care promovează principiile şi practicile agricole, agro-industriale şi comerciale eficiente din punct de vedere economic şi sănătoase pentru om şi toate celelalte componente ale mediului înconjurător: aer, apă, sol, plante şi animale.    ro_RO
    en_US