• Vizitatori din 2014

 • “ECONOMIE AGRARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ – REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE PENTRU ROMÂNIA” Ediţia a VII – a

  11/21/2016 Uncategorized

  INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

   

  în colaborare cu

   

   

  INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ

  Academia Română– București, România

   

   

  UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

  Facultatea de Management și Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală – București, România

   

   

  INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANȚE ȘI STATISTICĂ

  Chișinău, Republica Moldova

   

  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

  Facultatea de Economie Agroalimentară și de Mediu – București, România

   

  INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ

  Belgrad, Serbia

   

   

  sub patronajul

   

   

  ACADEMIEI DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

   “Gheorghe Ionescu Şişeşti”

   


  COMITETUL ȘTIINȚIFIC

   

  Președinte:

  ALECU IOAN NICOLAE, Prof., PhD., President of Section “Agrarian Economy and Rural Development”, ASAS, Bucharest

  POPESCU AGATHA – Prof., PhD., Faculty of Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Scientific Secretary of the Research Institute for Agriculture Economy and Rural Development, Bucharest, Romania

  HERA CRISTIAN Academician, Vice President of Romanian Academy – Bucharest, Romania

  SIN GHEORGHE – Prof., PhD., President of Academy of Agricultural and Forestry Sciences “Gheorghe Ionescu Şişeşti” – Bucharest, Romania

  GAINĂ BORIS, Academician of the Academy of Sciences, Technical University of Moldova

  TABARĂ VALERIUProf., PhD., Vice President of Academy of Agricultural and Forestry Sciences“Gheorghe Ionescu Şişeşti” – Bucharest, Romania

  NICOLESCU MIHAI, Prof., PhD., Vice President of Academy of Agricultural and Forestry Sciences “Gheorghe Ionescu Şişeşti” – Bucharest, Romania

  ALEXANDRI CECILIA – PhD., Director of The Institute for Agrarian Economy, Romanian Academy – Bucharest

  ISTUDOR NICOLAE, Prof., PhD., Rector of the Bucharest Academy of Economic Studie, Bucharest, Romania

  FÎNTÎNERU GINA, Prof., PhD., Pro-rector of University Of Agrarian Sciences and Veterinary Medicine , București, Romania

  TAKÁCS ISTVAN, Department Director of Faculty of Economy and Social Sciences, College Karoly Robert, Gydngyds, Hungary

  BEGALLI  DIEGO,  Prof., PhD., Faculty of Economy University from Verona

  DINU TOMA ADRIAN, Prof., PhD., Dean of Faculty of Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development –  The University Of Agrarian Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest,  Romania

  STRATAN ALEXANDRU, PhD., Director of The Institute for Economy, Finance and Statistics, Chisinau, Republic of Moldova

  SUBIC JONEL, PhD., Director of Institute of Agrarian Economy,  Belgrade, Serbia

  DAN BOBOCProf., PhD., Dean of the Faculty of Agroo-food and Environmental Economics, the Bucharest Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania

  POPESCU GABRIEL – Prof., PhD., Director of Department of Agroo-food and Environmental Economics, the Bucharest Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania

  DRAGHICI MANEA – Prof., PhD., Faculty of Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development –  The University Of Agrarian Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest

  GAVRILESCU CAMELIA – PhD., Associate Member – Academy of Agricultural and Forestry Sciences

  BOHATERET MIHAI – VALENTIN, PhD., Associate Member – Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest

  ANDREI JEAN, Prof., PhD., Faculty of Economic Sciences, University “Petrol-Gaze” – Ploiesti, Romania

  TUDOR VALENTINA, Prof., PhD., Faculty of Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development –  The University Of Agrarian Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania

  ION RALUCA ANDREEA, Assoc. Prof. the Faculty of Agroo-food and Environmental Economics, the Bucharest Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania

  STOIAN ELENA – Prof., PhD., Faculty of Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development –  The University of Agrarian Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest

  TEMOCICO GEORGETA – Prof., PhD., Faculty of Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development –  The University of Agrarian Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest

  IGNAT ANATOLIEPhD., Head of Department of Economics Agroo-food and Rural Development, The Institute for Economy, Finance and Statistics, Chisinau, Republic of Moldova

  ANA URSU, PhD., Director of The Research Institute for Agriculture Economy and Rural Development, Bucharest

   

  COMITETUL DE ORGANIZARE

   

  Ancuta Marin

  Elena Surca

  Lidia Iurchevici

  Rodica Chetroiu

  Ionuț Petre

  Diana Necula

  Petruţa Turek Rahoveanu

  Rozi Liliana Berevoianu

  Cristina Mihaela Vlad

  Daniela Bădan

  Eduard Dumitru

  Dan Veverca

  Ruxandra Pop

  Alexandra Brătulescu

  Diana Crețu

  Marius Dinică

   

   

  PROGRAMUL  SIMPOZIONULUI

  24 NOIEMBRIE 2016

   

   

   

  930 – 1000

   

  Înregistrare participanți

   

  1000 – 1015

   

  Deschiderea lucrărilor simpozionului

   

  1015 – 1230 Sesiune specială

  Agricultura ecologică în România, perioada 2000-2015”

                        Dr. ing. Ion Toncea – INCDA Fundulea

  “Dezvoltarea și promovarea unui modul de producție ecologică specific pentru cartoful de sămânță, la nivel de fermă”

                          Dr. ing. Nina BĂRĂSCU – INCDCSZ Brasov

  1230-1330 Pauză de prânz
  1330 – 1430  

  Secțiunea 1 – “Teorii, evaluări, alternative și direcții strategice ale economiei agroalimenatre și mediului rural”

  1430 – 1600  

  Secțiunea 2 Economie, management și marketing în agricultură”

  1600– 1700 Secțiunea 3  –  “Dezvoltare rurală și politici agricole”
  1700 – 1800

   

   

   

   

  Secțiunea 4 –  Proiect ADER 16.1.2

  “Modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pe filiera producţie primară-servicii-depozitare-procesare-piaţă de desfacere”

   

  1800– 1845 Discuții, concluzii

   

   

   

   

   

   

   

  Sesiunea specială

   

  Agricultura ecologică în România, perioada 2000-2015”

   

  Iniţiativa ICEADR de a organiza, în cadrul Simpozionului Economie Agrară și Dezvoltare Rurală- Realităţi şi Perspective pentru România”, ediția a VII-a, sesiunea specială intitulată Agricultura ecologică în România, perioada 2000-2015”, constituie un bun prilej de a avea opinii autorizate din partea participanţilor (reprezentanţi ai MADR, ai mediului academic universitar, ai organizaţiilor profesionale din agricultură, precum şi ai fermierilor), în ceea ce priveşte direcţia evoluţiei agriculturii ecologice.

   

  Datorită faptului că agricultura ecologică poate aduce bunăstare economiilor rurale, dar mai ales datorită faptului că poate fi o soluţie viabilă în combaterea multor probleme ale vremurilor pe care le trăim cu toții (și aici ne gândim ca produce hrană sănătoasă pentru organismul uman”), acest tip de agricultură este esențial ca direcție prioritară pentru prezent și viitor, oferându-i-se ca atare atenția și sprijinul cuvenit. Uniunea Europeană încurajează obţinerea de produse vegetale şi animale prin mijloacele agriculturii ecologice şi-i spijină pe aceia ce o practică.

   

  Considerăm că sesiunea specială Agricultura ecologică în România, perioada 2000-2015”, dedicată perspectivelor de diversificare a activităților din sectorul agricol, va oferi soluţii concrete şi aplicabile atât  producătorilor, cât și consumatorilor.

   

   

   

  Dr. ing. Ana Ursu

                                                      Director ICEADR

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330 – 1430 SECȚIUNEA 1

  “Teorii, evaluări, alternative și direcții strategice ale economiei agroalimenatre și mediului rural”

   

  1. Monica Mihaela TUDOR

  Evaluarea competitivității rurale – Studiu de caz Romania

  2. TAKÁCS ISTVÁN, TAKÁCS-GYÖRGY KATALIN

  Challenges, chances, alternatives for SMEs (and the theory of „de growth”) „Provocări, șanse, alternative pentru IMM-uri (și teoria” de creștere „)

  3. Cristian C. MERCE, Emilian MERCE, Cristina Bianca POCOL

  Farm size and profitability – The village as collateral factor

  4. Alexandru SIPICĂ,  Bogdan FURDUESCU

  „Implementation risk analysis of cloud computing technologies at farm level

  5. Olga SHIK, Alexandru STRATAN, Anatolie IGNAT, Eugenia LUCASENCO

  “Evaluation of agricultural support in the Republic of Moldova”

  6. Gavrilescu CAMELIA, Cristian KEVORCHIAN

  „O analiză a expansiunii comerțului internațional agroalimentar al României  în perioada post-aderare”

  7. Al Mahammad JAGHAYEF, Raluca NECULA, Diana NECULA

  The analysis of the main indicators evolution  of social and economic development in the Arab Republic of Syria, period 1960-2014

  8.  Simion CERTAN, Ion CERTAN

  Reflecții privind impactul potențialului uman asupra agriculturii Republicii Moldova”

  9. Alexandru SIPICĂ, Bogdan FURDUESCU

  The agriculture business performance by migrating to cloud services of informational structures”

  10. Codrin DINU VASILIU, Lucian TANASĂ, Ioan Sebastian BRUMĂ

  Sistemele WEB integrate ca soluții strategice pentru dezvoltarea brandului pensiunii rurale

  11. Aurel LUP, Liliana MIRON, Alim Indira DENIZ

  “Politici și strategii de îmbunătățiri funciare retrospectivă istorică și perspective”

   

   

   

   

   

   

   

   

  1430 – 1630 SECȚIUNEA 2

  Economie, management și marketing în agricultură”

  1. Viorica GAVRILĂ

  Evoluţia structurilor agrare în Romania”

  2. Tamara LEAH

  Terenurile abandonate: o barieră pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii Republicii Moldovei

  3. Ana-Ruxandra MICU, Dana REBEGA, Gabriela GIMBĂȘANU

  Analiză privind situația exploatațiilor agricole în contextul finalizării primei perioade de programare (2007-2013) ”

  4. Ana-Gabriela BABUCEA, Aniela BĂLĂCESCU

  Analiza concentrării potențialului de creștere a agriculturii ecologice la nivelul statelor membre UE

  5. Steliana RODINO, Alina BUŢU, Marian BUŢU

  Sistemul de agricultură ecologică din România în contextul modelului european de dezvoltare

  6. Ion TONCEA, Ana URSU

  „Agrofitotehnia și eficiența comparată a orezului convențional și ecologic”

  7. HUSSEIN ALI HUSSEIN AL QAESI,  ABDULMUTTALEB ABBAS,  MOHAMED DHARY YOUSIF  EL-JUBOURI

  „Reality and prospects of organic agriculture in Iraq and neighboring countries

  8. Ionuț Laurențiu PETRE, Eduard Alexandru DUMITRU

  „Eficiența economică a terenurilor arendate din România. Arendare versus Asociere”

  9. Elena – Daniela ȘURCĂ

  Impactul subvențiilor  pentru o exploatație agricolă din sectorul vegetal de dimensiune mijlocie”

  10. Ana URSU

  Influenta sprijinului cuplat acordat sectorului vegetal asupra profitabilitatii culturilor”

  11. Anca DACHIN, Ana URSU

  „Senzitivitatea marjei brute la culturile de camp”

  12. Ruxandra – Eugenia POP

  Factori determinanți pentru nivelul și valorificarea producției de grâu în Uniunea Europeană”

  13. Eduard Alexandru DUMITRU, Ana-Ruxandra MICU, Dana REBEGA

  „Analiză privind productivitatea unor hibrizi de porumb în anul 2016”

  14. Felicia CHEŢAN, Cornel CHEȚAN, Felicia MURESAN

  Stabilirea influenţei tehnologiei de cultivare a soiei asupra solului, producţiei şi eficienţa economicǎ în zona Turda

  15. Alina ŞIMON, Teodor RUSU

  Alternative agrotehnice şi economice pentru cultura de mazăre în zona Turda”

  16. Ioan-Niculae ALECU, Gyorgy SZABO, NAGY CAROLY, Irina ANGELESCU

  „Cartoful în agricultura judeţului Covasna, în contextul mutaţiilor din sectorul agricol românesc”

  17. Viorica GAVRILĂ

  Oferta de fructe autohtone – Evoluţii şi tendinţe

  18. Ioan-Niculae ALECU, NAGY CAROLY, Gyorgy SZABO, Irina ANGELESCU

  „Evoluţii la nivel mondial, european şi în România în sectorul vacilor de lapte: Efective de animale şi producţii obţinute

  19. Mariana GRODEA

  Procesarea și colectarea laptelui în România – o analiză în profil regional”

  20. Lidia IURCHEVICI

  Piața laptelui după eliminarea cotelor de lapte”

  21. Rodica CHETROIU

  Costul de producție al materialului biologic destinat introducerii la îngrășat în fermele de suine”

  22. Cristina – Stefania MATACHE

  Importanţa economică a asigurării bunăstării în exploatarea suinelor

  23. Rodica CHETROIU

  „Dinamica bilanțului alimentar al cărnii de pasăre”

  24. Alin-Angelin IORGA

  „Analiza transpunerii directivelor europene în legislația din România în domeniul protecției mediului”

  25. Daniela Nicoleta BĂDAN

  „Proiectarea unui sistem extensiv de filtre cu vegetație folosit pentru  irigația culturilor agricole”……………………………………..

  26. Alin-Angelin IORGA, Felix Dimitrie CIOCAN, Anda Irina ANGELESCU, Ştefania Mihaela LOSPA

  „Reglementari legale din Uniunea Europeană și din România cu privire la gestionarea colectării, valorificării și reciclării deșeurilor de ambalaje”

  27. Catalin VOICA, Corina ENE,  Mirela PANAIT

  “The use of biofuels  and bioliquids in the European Union in the context of sustainable development and food security`s constraints”

   

  28. Daniela Nicoleta BĂDAN,  Elena – Daniela ȘURCĂ

  „Cultura de rapiță în fabricarea de biodiesel

  29. Carmen Veronica ZEFINESCU

   “Abordări teoretice privind contabilitatea verde în economiile durabile”

   

   

   

  1600– 1700 SECȚIUNEA 3

  “Dezvoltare rurală și politici agricole”

  1. Cristian George POPESCU

  „The analysis of the lifestyle-related risk factors with an impact on human health in Romania”

  2. Violeta STANCIU (CHIRILOAIE)

  „Privire de ansamblu asupra celui de-al treilea sector în România, astăzi”

  3. Lorena Florentina CHIŢEA

  Îmbătrânirea populaţiei rurale: Implicaţii demografice, sociale şi economice”

  4. Melania SABĂU

  Forţa de muncă – vector pentru dezvoltarea  rurală durabilă”

  5. Corina – Georgeta DINCULESCU

  Influenţa nivelului de instruire asupra ocupării populaţiei spaţiului rural – Disparităţi regionale”

  6.  Mihai Alexandru ChiȚea

  Competitivitate teritorială în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Studiu de caz: Județul Buzău

  7. Violeta STANCIU (CHIRILOAIE)

  „Definirea spațiului rural în România – Abordări legislative”

  8. Sorinel Ionel BUCUR,  Elena Carmen BUCUR

  Spaţiul rural al Regiunii Sud-Muntenia – Evoluţii şi disparităţi ale indicatorilor economico-sociali. Studiu de caz: Judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova”

  9. Elena SIMA

  Dezvoltarea și promovarea turismului rural prin fonduri europene în România

  10. Lucian TANASĂ, Codrin DINU VASILIU, Ioan Sebastian BRUMĂ, Sebastian DOBOȘ

  Lanțurile agroalimentare scurte ca mecanism de dezvoltare durabilă și sustenabilă. Zona turistică Târgu-Neamț

  11. Elisabeta ROŞU

  Activitatea turistică în judeţul Suceava”

  12. Eugenia-Dorina CIOBANU(RĂDOI), Manea DRĂGHICI

  The touristic and agrotouristic potential of Tulcea County – Romania

  13. Eduard Alexandru DUMITRU

  Analiza sectorului agroturistic după finalizarea primului Program Național de Dezvoltare Rurală (2007 – 2013) ”

  14. Daniela Ileana GODJA (DĂNILĂ)

  Cercetări privind  rolul agroturismului în dezvoltarea economică și socială a Romaniei”

  15. Eugenia Dorina CIOBANU (RĂDOI), Petruța Antoneta TUREK-RAHOVEANU

  „The importance and evolution of agrotourism in Romania

  16. Daniela Ileana GODJA (DĂNILĂ)

  Analiza economică şi financiară în activitatea de agroturism”

  17. Alina-Mirela MARCU

  Implementarea Axei LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 în Moldova

  18. Eugenia-Dorina CIOBANU(RĂDOI),  Raluca NECULA

  The tourism and agro-tourism  potential analysis in Tulcea County

  19. Alexandra-Marina BRĂTULESCU

  Studiu comparativ privind consultanța agricolă dintre România și Olanda

  20. Diana CREȚU

  Procesul de inovare în distribuția agroalimentară”

   

  21.

  Raluca NECULA, Mirela STOIAN, Manea DRĂGHICI, Diana NECULA

  “The role of the research and development and the number of patents, in the increase of GDP performance in the European Union for the period 2005-2014”

  22. Mircea  TOMA

  ”Impactul modificarilor si completarilor aduse taxei pe valoarea adaugata asupra producatorul agricol si a productiei agricole in anul 2016”

  23. Nina BĂRĂSCU, Victor DONESCU, Manuela HERMEZIU, Gheorghe OLTEANU

  “Dezvoltarea și promovarea unui modul de producție ecologică specific pentru cartoful de sămânță, la nivel de fermă”

   

  1700 – 1800 SECȚIUNEA 4: PROIECT ADER 16.1.2

   

   “Modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pe filiera producţie primară-servicii-depozitare-procesare-piaţă de desfacere”
  1. Raluca Andreea ION

  “Models for short vegetables’ chain”

  2. Iuliana DOBRE

  “Investment management in associative units”

  3. Ancuţa MARIN

  Lanțul scurt de valorificare a producției – Soluție de actualitate pentru valorificarea producției de legume

  4. Ancuţa MARIN

  Influența factorilor de mediu –  temperatură și precipitații – asupra culturilor de tomate”

  5. Marius DINICĂ

  „Analiza strategică a mediului concurențial a sectorului legume-fructe din România


  ro_RO
  en_US