wsi-imageoptim-grass-455753_1280-1200x797.jpg

La dezbaterea România competitivă privind eficientizarea agriculturii din ziua de 14.07.2016, la obiectivul legat de irigații, am venit cu o propunere, privind necesitatea complementării sistemelor de irigații cu execuția unor perdele agro-forestiere. Măsura se pare că a fost adăugată în program, după ce am fundamentat-o prin răspunsurile la următoarele 3 întrebări puse de Dl. Valentin LAZEA, economistul șef al BNR:

1. Ce suprafață este posibil a fi amenajată in următorii patru ani cu perdele forestiere agricole?
Răspunsul la această întrebare reiese din tabelul de mai jos, care conține zonele climatice și regiunile de dezvoltare unde trebuie înființate perdele forestiere agricole, suprafața agricolă a fiecărei regiuni de dezvoltare care trebuie protejată cu ajutorul perdelelor forestiere și suprafața minimă și maximă pe care o pot ocupa perdelele forestiere agricole.

Suprafața de teren agricol care trebuie amenajată cu perdele agro-forestiere în România, pe zone climatice, regiuni de dezvoltare și pe total țară

Zona climatică Regiunea de dezvoltare Suprafața

agricolă (ha)

Suprafața cu perdele forestiere (ha)
Nr. Denumire Nr. Denumire Minimă Maximă
I Caldă – secetoasă 2 Sud – Est 2 474 544 98 982 148 473
3 Sud – Muntenia 2 014 095 80 564 120 846
4 + 8 Sud – Vest Oltenia +

București – Ilfov

2 200 244 88 010 132 015
II Moderată termic – subumedă 1 Nord – Est 2 127 518 85 101 127 651
6 Nord – Vest 2 002 317 80 093 120 139
Total 10 818 718 432 750 649 124

Așadar, în România suprafața agricolă ce trebuie protejată prin perdele forestiere este de circa 11 milioane ha, ceea ce reprezintă 2/3 din suprafața agricolă a țării, iar această suprafață se află în două zone climatice: I. Caldă – secetoasă și II. Moderată termic – subumedă, iar din punct de vedere administrativ, aparține de 5 regiuni de dezvoltare: 1. Nord – Est, 2. Sud – Est, 3. Sud – Muntenia, 4+8. Sud – Vest Oltenia + București – Ilfov și 6. Nord – Vest. Suprafața de perdele agroforestiere necesare pentru a proteja terenurile și culturile agricole de fenomene climatice extreme, variază între 433 și 650 mii ha la nivel național și între 80 – 150 mii ha pe fiecare regiune de dezvoltare.

2. Ce agenție poate amenaja perdele forestiere agricole;
Conform legii 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată în 2014, Art. 4 (3), Autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultură și asigură realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție și conform Art. 37 (1) Autoritatea publica centrala care răspunde de silvicultura este coordonatoare a Programului de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție si colaborează cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației si Internelor, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii***), Academia de Științe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, precum si cu alte instituții si operatori economici interesați.

Concluzie: În România există mai multe autorități cu responsabilități în domeniul perdelelor forestiere agricole, dar nu este nici-o agenție care are ca responsabilitate directă amenajarea de perdele agroforestiere.
Dintre autoritățile statului cu atribuții legale în materie de perdele agroforestiere, cele mai îndreptățite să amenajeze și să întrețină perdele forestiere agricole sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care administrează terenurile agricole ale României și prin măsura 221 ”Prima împădurire a terenurilor agricole” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, are o parte substanțială din fondurile necesare amenajării de perdele agroforestiere (229.341.338 euro) și Academia de Științe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, care are toate informațiile științifice, experiență practică și baza tehnică necesară pentru amenajarea, îngrijirea și exploatare perdelelor agroforestiere.

3. Necesarul de fonduri;
Având în vedere că puieții pentru perdele agroforestiere se plantează la distanța de 2/1 m și că prețul unui puiet este de circa 1 leu, înseamnă că fondurile necesare pentru cumpărarea puieților se ridică la 6000 lei/ha (inclusiv pentru completarea golurilor în anul următor), la care se adăugă cheltuielile de plantare (pichetare, făcut gropi și mocirlire, plantare și udare puieți) și de îngrijire a perdelei – completare goluri, combatere buruieni, boli și dăunători și, dacă este nevoie, irigarea, care pot fi de circa 1 500 lei/ha și an.
Așadar, pentru înființarea perdelelor forestiere agricole în România este nevoie de 3,25 – 4,87 miliarde lei, iar pentru îngrijirea perdelelor în următorii 4 ani de 0,65 – 0,98 miliarde lei/an.

În ceea ce privește efectele benefice asupra culturilor agricole, prin înființarea perdelelor forestiere agricole pe cele circa 11 milioane de teren agricol amenajabil astfel se poate obține, începând din anul 6, un spor de producție agricolă în valoare de 3,05 – 4,07 miliarde lei/an, ceea ce este echivalent cu 1/3 din costurile irigării întregii suprafețe de teren agricol care necesită amenajarea de perdele agroforestiere.

Cu speranța că aceste informații sunt și pe măsura așteptărilor Dumneavoastră,

 

Vă asigur de cele mai alese gânduri colegiale,

Dr. ing. Ion TONCEA
Șef ”Centrul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic pentru Agricultura Ecologică”
I.N.C.D.A. Fundulea
Str. Nicolae Titulescu, nr.1; 915200 Fundulea, județul Călărași


ro_RO
en_US